W Plusie mamy dla Ciebie nowe taryfy Do Usług, a w nich:

  • duża liczbę minut wliczonych i SMS-ów;
  • niskie stawki za połączenia;
  • usługa tanich połączeń z wybranymi numerami.
Taryfy
Do Usług
29,90 39,90 59,90 79,90 99,90 199,90
Abonament 29,90
39,90
59,90
79,90
99,90
199,90
Liczba minut/SMS-ów do wymiennego korzystania w ramach abonamentu
Liczba minut wliczonych w abonament
lub
liczba SMS-ów wliczonych w abonament
50 100 200 300 400 800
50 100 200 300 400 800
Opłata za minutę połączenia
Opłata za minutę połączenia do Abonentów lub Użytkowników Polkomtel Sp. z o.o. oraz abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne
z wykorzystaniem sieci tego operatora
0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników T-Mobile Polska S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników
P4 Sp. z o.o. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne
z wykorzystaniem sieci tego operatora
0,73 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników CenterNet S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne
z wykorzystaniem sieci tego operatora
0,81 zł
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Cyfrowego Polsatu S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne
z wykorzystaniem sieci tego operatora
0,73 zł z VAT
Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników nie wymienionych wyżej operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne
z wykorzystaniem sieci tych operatorów
0,81 zł
Opłata za SMS do abonentów lub użytkowników krajowych sieci komórkowych 0,19 zł
Opłata za krajową wiadomość MMS 0,40 zł
Opłata za minutę połączenia
międzyna-
rodowego
Opłata wg
tabeli opłat
za połączenia
między-
narodowe
+ 0,49 zł
Opłata wg
tabeli opłat
za połączenia
między-
narodowe
+ 0,39 zł
Opłata wg
tabeli opłat
za połączenia
między-
narodowe
+ 0,29 zł
Opłata wg tabeli opłat
za połączenia
międzynarodowe