Nominały zasileń:

Zawierając Umowę w Plusie Mix zobowiązujesz się do zasilenia swojego konta określoną liczbę razy jedną z następujących Kwot Minimalnych, czyli minimalnych miesięcznych zobowiązań: 30, 40, 50, 60, 80 i 100 zł.

Konto możesz zasilać tymi samymi metodami, jak w ofercie na kartę. Nominały podstawowe: 5zł, 10zł, 20zł, 30zł, 40zł, 50zł, 60zł, 80zł, 100zł, 150zł znajdziesz:

Pamiętaj, że doładowania poprzez terminale on-line, na stronie www.zasileniamix.plus.pl oraz poprzez przelewy bankowe pozwalają na zasilenia konta dowolnymi wartościami z przedziału 5-150 zł.

Przeczytaj więcej o tych oraz innych miejscach, gdzie możesz zasilić swoje konto oraz o sposobach, jak to zrobić >>

Ważność konta po zasileniu:

Przed zrealizowaniem wszystkich obowiązkowych zasileń:

  • Każde zasilenie Kwotą Minimalną lub wyższą przedłuża ważność konta o 30 dni.
  • W przypadku zasileń nie należy zasilać się rzadziej Kwotą Minimalna rzadszych niż raz na 30 dni okres ważności dla usług wychodzących wygaśnie - co oznacza zablokowanie możliwości wykonywania rozmów wychodzących (za wyjątkiem numeru zasilającego 5555 i numeru alarmowego 112)

Uwaga! Po upływie 30 dni od zakończenia okresu ważności dla usług wychodzących Polkomtel może zaprzestać świadczenia usług i rozwiązać Umowę łącznie z wystosowaniem noty karnej.

Po zrealizowaniu wszystkich obowiązkowych zasileń:

  • Okres ważności dla usług wychodzących i przychodzących jest wydłużany w zależności od nominału zasilenia
Kwota
zasilenia
5zł-9zł 10zł-19zł 20zł-29zł 30zł-49zł 50zł-99zł 100zł-149zł 150zł
Telekarta
Plus
5 zł 10 zł 20 zł 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł + bonus 15% za doładowanie 150 zł + bonus 30 zł za doładowanie
Okres ważności
dla usług
wychodzących
2 dni 7 dni 14 dni 30 dni 90 dni 180 dni 180 dni
Okres ważności
dla usług
przychodzących
365 dni 365 dni 365 dni 365 dni 365 dni 365 dni 365 dni

  • W przypadku, gdy okres ważności dla usług wychodzących wynikający z danego zasilenia jest krótszy niż okres ważności dla usług wychodzących, wynikający z ostatniego zrealizowanego zasilenia - obowiązywać będzie okres korzystniejszy dla klienta.