Dzięki usłudze Pay4Me (ang. Pay for me - 'zapłać za mnie') Użytkownicy MixPlusa mają możliwość wykonania połączenia na koszt osoby odbierającej.

Dzięki tej usłudze możesz:

 • zadzwonić, jeśli skończył się Tobie kredyt lub ważność konta
 • wykorzystać telefon w nowych sytuacjach, także w awaryjnych

Jak to działa?

 1. Wpisz w telefonie Krótki Kod:*133*numer_tel# (gdzie numer_tel to numer telefonu osoby z sieci Plus, z którą chcesz rozmawiać na jej koszt).
 2. Wciśnij przycisk 'zadzwoń' i czekaj na połączenie.
 3. Osoba do której dzwonisz, otrzyma od nas informację, o tym że chcesz rozmawiać na jej koszt. Powiemy jej także o opłacie za minutę połączenia. Wybierając odpowiednią opcję w menu głosowym zdecyduje, czy chce z Tobą rozmawiać na swój koszt:
  • Jeśli zgodzi się na połączenie, to oddzwonimy do Ciebie i zaczniesz rozmowę. Od tego momentu połączenie jest płatne przez stronę która je zaakceptowała.
  • Jeśli nie zgodzi się na połączenie lub będziesz miał zajęty numer, lub wyłączony telefon to otrzymasz SMS-a z informacją, że połączenie nie może zostać zrealizowane.

Ile płacisz?

78 gr/min (naliczane za każdą rozpoczęta sekundę) bez względu na taryfę, jaką posiada osoba płacąca za połączenie. Opłata jest naliczana niezależnie od posiadanych pakietów minut lub innych pakietów na koncie Użytkownika lub Abonenta.

Informacje dodatkowe

 • w Usłudze Pay4Me nie działa usługa CLIR (blokada prezentacji numeru). Numery zawsze się prezentują
 • gdy strona płacąca ma aktywne przekierowania na inny numer lub dochodzi do połączenia na pocztę głosową - połączenie Pay4Me nie dochodzi do skutku
 • jeżeli strona płacąca za połączenie jest Użytkownikiem Simplus, SamiSwoi, MixPlus, 36i6 - rozmowa jest przerywana w przypadku wyczerpania konta
 • Użytkownicy lub Abonenci, którzy nie chcą przyjmować połączeń na własny koszt mogą zablokować usługę Pay4Me kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

Roaming

Usługa jest także dostępna w Roamingu, lecz tylko w przypadku gdy jedna ze stron znajduje się w roamingu. Usługa nie jest dostępna w roamingu, gdy obydwie strony znajdują się jednocześnie w roamingu.
Stawka za minutę połączenia w Usłudze dla Strony ponoszącej koszt połączenia w przypadku kiedy Strona wywołująca znajduje się w roamingu, zależy od odpowiedniej strefy taryfowej w której się znajduje Strona wywołująca i wynosi:

Numer strefy Cena (z VAT)
za minutę
Sposób naliczania
0 1,48 zł Rozliczanie opłaty za rozpoczęte pierwsze
30 sekund a następnie rozliczenie
za każdą rozpoczętą sekundę
1 2,00 zł Opłata naliczana jest w wysokości połowy
stawki za minutę za każde rozpoczęte
30 sekund połączenia
2 4,00 zł
3 6,00 zł